SKUPINOVÉ KURZY JANUÁR

OTVÁRAME AJ KURZY FRANCÚZŠTINY PRE ZAČIATOČNÍKOV!!!

ZAČIATOČNÍCI A1.1

Čas: pondelok, 17:00-18:30

Trvanie kurzu: od 20.1 (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€ (vrátane materiálov)

V novom roku, nový začiatok! Poďte si k nám vyskúšať 11-týždňový kurz pre začiatočníkov. V malej skupine urobíte za pár týždňov pokroky, ktorým ani sami nebudete veriť. Nenechajte sa od francúzštiny odradiť. Naučíme vás správne základy výslovnosti, gramatiky a časovania, pridáme užitočnú slovnú zásobu a už po niekoľkých týždňoch sa nebudete obávať vycestovať na predĺžený víkend do Paríža. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...

-----------------------------------------------------------------------------

MIERNE POKROČILÍ A2.2

Čas: streda, 18:45-20:15

Trvanie kurzu: od 22.1 (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€ (vrátane materiálov)

Tento kurz je určený tým, ktorí už s francúzštinou majú skúsenosti, avšak nemajú možnosť venovať jej dostatok času. Každá hodina je zameraná z časti na gramatiku, slovnú zásobu, a prevažne konverzáciu. V malej skupine si jedenrát týždenne precvičíte Vaše jazykové zručnosti, doplníte gramatiku a dozviete sa zároveň aktuality z diania vo Francúzsku, keďže prvých 10 minúť z každej hodiny bude venovaných aktuálnym správam. Tento kurz je ideálnou možnosťou ako s francúzštinou ostať v kontakte a zároveň získať nové vedomosti. 

​Výučba prebieha zo špeciálne zostavenej učebnice, ktorú obdržíte pri zápise zdarma. 

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...

POKROČILÍ B1.1

Čas: streda, 17:00-18:30

Trvanie kurzu: od 22.1 (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€ (vrátane materiálov)

Pre mierne pokročilých francúzštinárov, ktorí ovládajú väčšinu zakladných gramatických javov a konverzácia na bežné témy im nerobí problém, je určený kurz B1. Príďte si k nám raz týždenne po práci poparlovať a dozvedieť sa veľa nových zaujímavostí. Hodiny na úrovniach B1 a B2 prebiehajú výlučne vo francúzštine. Spoločne si precvičíme písomný aj ústny prejav. Venujeme sa témam, ktoré sú aktuálne a každý si na naších hodinách nájde čo ho zaujíma. 

Výučba prebieha z knihy a pracovného zošita Édito B2, ktoré si študent zakúpi pri zápise. Cena knihy je 26€ a pracovného zošita 13€. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...

VYŠŠIE POKROČILÍ B2

Čas: pondelok 18:45-20:00

Trvanie kurzu: od 20.1. (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€

Pre pokročilých študentov, ktorí sa už vedia vo francúzštine vyjadriť na komplexnejšie témy a ovládajú väčšinu gramatických javov je určený kurz B2. Jedenkrát týždenne sa budete venovať nielen gramatike, ale najmä obohateniu slovnej zásoby a konverzácie. Kniha obsahuje pestrú škálu tém, ktoré sú aktuálne nielen vo Francúzsku, ale aj vo svete. Každej téme venujeme dostatok času a okrem cvičení z knihy a pracovného zošita precvičujeme prebrané učivo prostredníctvom hier, diskusií, videí a obrázkov.

Výučba prebieha z knihy a pracovného zošita Édito B2, ktoré si študent zakúpi pri zápise. Cena knihy je 26€ a pracovného zošita 13€. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...