Zámenné predmety EN a Y

EN - nahrádza spojenie predložky de + podst. Mena ( aj tvary de lui, d´elle, d´eux,d´elles, de cela) ( aj príslovky de là, de là-bas, d´ici)

Neurčité zámená

Tiež ich rozdeľujeme na samostatné a nesamostatné. Nesamostatné tvary stoja pred podstatným menom a zhodujú sa s ním v rode a čísle. Niektoré zámená môžu byť vo vete ako nesamostatné zámená (adjectif indéfini) alebo samostatné ( pronom indéfini).

Vzťažné zámená - Pronoms relatifs

Jednoduché tvary: qui, de qui / dont, à qui, que. - Ako zámeno zastupuje podstatné meno, - Ako spojka pripája vedľajšiu vetu

Opytovacie zámená - Pronoms interrogatifs

Nesamostatné tvary Quel livre tu lis maintenant? Quelle maison vous avez achetée? Quels films tu aimes regarder? Quelles chansons françaises tu connais?

Ukazovacie zámená - Pronoms démonstratifs

Nesamostatné tvary ( Adjectifs démonstratifs) Ce monsieur Cet enfant, cet hôtel (pred samohláskou alebo nemým h) Cette femme, école, histoire Ces messieurs, ces enfants, ces hôtels, ces femmes ,ces écoles, ces histoires