Francúzsky jazyk & Francúzska gramatika - Francúzština online

francuzstina slider

Hlavná stránka Zaujímavosti Francúzske idiómy
dec 31, 2012 Napísal(a)

 

367. course contre la montre – doslovne „preteky proti hodinkám“, v prenesom význame „ak niečo musíme urobiť veľmi rýchlo“. Príklad: „Le groupe s’est engagé dans une course contre la montre. » (Firma sa pustila do urýchleného postupu.)

Francúzština.eu

dec 30, 2012 Napísal(a)

 

366. sauter aux yeux – doslovne „skočiť do očí“, v prenesom význame zodpovedá slovenskému „udrieť do očí, upútať pozornosť“. Príklad: „C’est vrai que la couleur est un peu vive mais cela ne saute pas aux yeux. » (Je pravda, že farba je trochu ostrá, ale neudiera to moc do očí.“)

Francúzština.eu

dec 28, 2012 Napísal(a)

 

365. une sainte nitouche – doslovne « svätá nedotýkavka », v prenesom význame tak označíme « ženu, alebo dievča, ktoré sa tvári ako veľká puritánka a pritom v skutočnosti flirtuje naokolo a zďaleka nie je tak zásadová, ako sa tvári, pokrytecky sa tvári nevinne ». Slovo « nitouche » pochádza z « ne pas toucher » (nedotýkať sa).

Príklad : « Elle joue la sainte nitouche et pourtant après chaque soirée elle part avec un autre garçon. (Hrá sa na veľkú svätuškárku, avšak po každom večierku odchádza domov s iným chlapcom.)

Francúzština.eu

dec 27, 2012 Napísal(a)

 

364. être de mauvaise foi – doslovne « byť zlej viery », v prenesom význame « byť neprajný, pokrytecký, klamár, vedieť, že to, čo hovoríme nie je pravda »

Príklad : « Dire que nous sommes en retard dans le projet à cause de moi, c’est vraiment que tu es de mauvaise foi, car tu sais bien que nous avons fixé le planning ensemble. » (Povedať, že projekt má meškanie kvôli mne, to skutočne zámerne klameš a prevraciaš skutočnosť, pretože dobre vieš, že harmonogram projektu sme robili spolu.)

Francúzština.eu

dec 26, 2012 Napísal(a)

 

363. avoir la frite – doslovne « mať hranolku », v prenesom význame « byť v plnej forme, mať veľa energie ».

Synonymom je aj « avoir la patate » (mať zemiak).

Príklad : « Il a vraiment la frite cette saison, tous les weekends il part à la montagne pour faire les escalades. » (Túto sezónu je skutočne v plnej forme, každý víkend ide na hory na horolezecké túry.)

Francúzština.eu

dec 25, 2012 Napísal(a)

 

362. aller comme un gant – doslovne « ísť ako rukavica », v prenesom význame « dobre sa hodiť, keď nejaká vec niekomu sedí ako uliata ».

Príklad: La vendeuse à dit à mon mari que le veston lui va comme un gant. » (Predavačka môjmu manželovi povedala, že sako mu sedí ako uliate.)

Francúzština.eu

dec 24, 2012 Napísal(a)

 

361. être un panier percé – doslovne « byť deravým košom », v prenesom význame « míňať peniaze bez rozmýšľania, byť márnotratný, nerozumne s peniazmi hospodáriť ».

Príklad: « Il est un vrai panier percé, il dépense comme fou et après il est obligé de se faire inviter quand nous allons manger au restaurant. » (Nevie vôbec hospodáriť s peniazmi, míňa jak divý a potom musia zaňho platiť druhí, keď sa ideme najesť do reštaurácie.)

Francúzština.eu

dec 23, 2012 Napísal(a)

 

360. remettre le couvert – doslovne « znovu prestrieť príbor », v prenesom význame « začať nanovo, častokrát sa používa v súvislosti so sexuálnym aktom, opäť, nanovo sa milovať ».

Pôvod výrazu je nepresný. „Mettre le couvert" alebo "dresser la table" (prestrieť stôl) je spojené s návštevou. Po chutnom jedle, pití, diskusie za stolom sa uvoľňujú a ľudia za stolom sú si bližší a tak počas druhej časti večera, po jedle a ďalej od stola sa môže stať, že sa « remettre le couvert », alebo jednoducho po tom, ako hostia odídu.


Kuriozitou je, že v belgickej francúžštine ide o akúkoľvek činnosť, ktorú robíme druhý krát, nanovo, vo Francúzsku ide často o milovanie.

Výraz « mettre le couvert » (prestrieť) pochádza zo Stredoveku. « Le couvert » bol bielo biele plátno, obrúsok, ktorý pokrýval jedlá, aby sa hosťom ukázalo, že všetky opatrenia proti otráveniu jedom boli dodržané.

Francúzština.eu

dec 22, 2012 Napísal(a)

 

359. coûter un bras – doslovne „stáť jednu ruku“, v prenesom význame „byť veľmi drahý, stáť veľa peňazí“.

Kolega minule, keď odpovedal na pár mojich mailov za mojej neprítomnosti, tak, keď som mu ďakovala, mi povedal „ça va te coûter au moins deux bras“.

Výraz pochádza zo Severnej Ameriky.

Frankofónni Kanaďania výraz používajú s pridaním "et la moitié de l'autre" (a polovicu druhej ruky). Anglofónni Kanaďania a Američania majú výraz « to cost an arm and a leg » (stáť ruku a nohu), odkiaľ bola prebratá aj francúzska verzia.

Príklad: « Si on doit faire réparer les fenêtres maintenant, ça va nous coûter un bras. » (Ak budeme musieť teraz dať opraviť okná, vyjde nás to príliš draho.)

Francúzština.eu

dec 21, 2012 Napísal(a)

 

358. être mauvaise langue – doslovne « byť zlým jazykom », v prenesom význame « ohovárať, hovoriť čosi negatívne o niekom, byť v rečiach zlomyseľný, závistlivý ».

Príklad : « Je ne veux pas être mauvaise langue mais je me demande où ils trouvent l’argent pour partir en vacances trois fois par an. » (Nechcem byť zlomyseľná, ale neviem, kde berú peniaze na tri dovolenky ročne.)

Francúzština.eu

Strana 1 z 37

La petite optimiste

Užívateľská časť

Môžete navštíviť ...

Newsletter

Newsletter
Prihlásenie sa na odoberanie noviniek.
Meno a priezvisko
Invalid Input
Email (*)
Povinné pole.

Nesprávny vstup
Odoslať

Facebook fanúšikovia

Mohlo by vás zaujímať

Top of Page