Parlons français ensemble!

Kurzy dospelí

Opäť začíname! Pridajte sa k nám! 

Vyberte si z ponuky štyroch rôznych kurzov pre dospelých. Večerné kurzy majú dĺžku 90 minút a prebiehajú od apríla do júna. Následne pokračujú v ďalšom cykle po letných prázdninách, od septembra do decembra. Aby ste nevyšli z cviku, cez prázdniny Vám opäť ponúkneme intenzívny kurz, kde si precvičíte francúzštinu v praxi. Výučba prebieha podľa materiálov zostavených špeciálne pre potreby každého kurzu. Tie obsahujú pravidlá francúzskej výslovnosti, preberanú gramatiku, cvičenia, texty a slovíčka. Hodiny sú doplnené o zaujímavé informácie z novín, TV a internetu.

 

Úroveň A1 (falošní začiatočníci) – 2x týždenne

Táto úroveň je určená falošným začiatočníkom. Spoločne si zopakujeme bežné frázy ako sa predstaviť, porozprávať niečo o sebe a opýtať sa na základné informácie.  Oprášime časovanie základných slovies, prerozprávame každodenné aktivity, čo robíme radi a čo nás, naopak, nebaví. Budeme si kupovať lístok na vlak, porozprávame sa o cestovaní, športe a zaujímavostiach z francúzskeho života.

 

Čas: pondelok – streda, 18:50 – 20:20

Termín:  16. apríl 

Trvanie kurzu:  10 týždňov (20x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 260€ (vrátane materiálov)

 

 

Úroveň A2 – 2x týždenne

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí majú základné znalosti francúzštiny a dokážu sa v tomto jazyku dorozumieť. Spolu si zopakujeme to, čo vieme, utvrdíme vedomosti, aby sme mali na čom postupne stavať. Zopakujeme si základné gramatické časy a ich použitie. Táto skupina už ovláda časovanie slovies v prítomnosti, dva základné minulé časy (passé composé a imparfait), jednoduchý budúci čas (futur simple) a taktiež podmieňovací spôsob (conditionnel). V rámci tohto cyklu nás čaká množstvo konverzácie v bežných situáciách, s ktorými sa stretnete vo francúzsky hovoriacich krajinách. Taktiež sa bližšie zoznámime s certifikátom DELF A2, na ktorý študentov v prípade záujmu pripravíme.

 

Čas: pondelok – streda, 17:10 – 18:40

Termín:  16. apríl 

Trvanie kurzu:  10 týždňov (20x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 260€ (vrátane materiálov)

 

Úroveň A1/A2 – 1x týždenne (Cestujeme do Francúzska)

Nový kurz v našej ponuke je určený úplným ako aj falošným začiatočníkom, ktorí by sa radi naučili základné frázy, ktoré im pomôžu dorozumieť sa pri ceste do Francúzska. Zopakujeme predstavenie, opýtame sa na cestu, kúpime si lístok a objednáme jedlo v reštaurácii. Ak sa v lete chystáte do francúzsky hovoriacej krajiny, neváhajte a prihláste sa už dnes.

 

Čas: štvrtok, 17:00 – 18:30

Termín:  19. apríl 

Trvanie kurzu:  11 týždňov (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 160€ (vrátane materiálov)

 

Úroveň B1 – 1x týždenne

Táto úroveň kurzu je určená tým, ktorí už dokážu bez problémov vyjadriť svoje myšlienky, predstavy a názory. Vedia sa zorientovať v čase aj v priestore. Zvládnuté majú tri minulé časy, budúci čas, kondicionály a subjunktív. Spoločne si zopakujeme zhodu s minulým príčastím, pasív ako aj nepriamu reč. V priebehu kurzu sa zahĺbime aj do náročnejších častí gramatiky. A popritom nezabudneme na precvičenie a zdokonalenie konverzácie.

Čas: štvrtok, 18:40 – 20:10

Termín:  19. apríl 

Trvanie kurzu:  11 týždňov (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 160€ (vrátane materiálov)


Prihlásenie