SKUPINOVÉ KURZY SEPTEMBER

MIERNE POKROČILÍ A2.2

Čas: streda, 18:45-20:15

Trvanie kurzu: od 25.9 - 4.12 (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€ (vrátane materiálov)

Tento kurz je určený tým, ktorí už s francúzštinou majú skúsenosti, avšak nemajú možnosť venovať jej dostatok času. Každá hodina je zameraná z časti na gramatiku, slovnú zásobu, a prevažne konverzáciu. V malej skupine si jedenrát týždenne precvičíte Vaše jazykové zručnosti, doplníte gramatiku a dozviete sa zároveň aktuality z diania vo Francúzsku, keďže prvých 10 minúť z každej hodiny bude venovaných aktuálnym správam. Tento kurz je ideálnou možnosťou ako s francúzštinou ostať v kontakte a zároveň získať nové vedomosti. 

​Výučba prebieha zo špeciálne zostavenej učebnice, ktorú obdržíte pri zápise zdarma. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...

STREDNE POKROČILÍ B1

Čas: streda, 17:00-18:30

Trvanie kurzu: od 25.9 - 4.12 (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€ 

Ak ste úspešne zvládli úroveň A2 a radi by ste s francúzštinou pokračovali, tento kurz je ideálny práve pre Vás. Jedenkrát týždenne sa v malej skupine študentov prenesiete nielen do sveta francúzskej gramatiky a bohatej slovnej zásoby, ale dozviete sa zaujímavosti z francúzskej kultúry a a francúzskych zvykov. Hodiny prebiehajú výlučne vo francúzštine. Okrem učiva, ktoré je v knihe si každý študent vyberie jednu tému, ktorá ho zaujíma a ktorej bude venovaná diskusia s vopred pripravenou slovnou zásobou. 

Vúčba prebieha z knihy Édito B1, ktorú si študent zakúpi pri zápise. Cena knihy je 26€ a pracovného zošita 13€.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...

VYŠŠIE POKROČILÍ B2

Čas: pondelok 18:45-20:00

Trvanie kurzu: od 23.9 - 2.12 (11x90min)

Počet účastníkov v kurze: 3 – 6

Cena kurzu: 165€

Pre pokročilých študentov, ktorí sa už vedia vo francúzštine vyjadriť na komplexnejšie témy a ovládajú väčšinu gramatických javov je určený kurz B2. Jedenkrát týždenne sa budete venovať nielen gramatike, ale najmä obohateniu slovnej zásoby a konverzácie. Kniha obsahuje pestrú škálu tém, ktoré sú aktuálne nielen vo Francúzsku, ale aj vo svete. Každej téme venujeme dostatok času a okrem cvičení z knihy a pracovného zošita precvičujeme prebrané učivo prostredníctvom hier, diskusií, videí a obrázkov.

Výučba prebieha z knihy a pracovného zošita Édito B2, ktoré si študent zakúpi pri zápise. Cena knihy je 26€ a pracovného zošita 13€. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ...