Člen sa nepoužíva

        - v ustálených spojeniach - avoir peur, avoir faim, avoir soif, avoir raison, avec plaisir, faire attention, par exemple,

- pri vlastných menách a zemepisných názvoch miest – Marie, Paris ALE - Le Havre, La Rochelle

- pri podstatných menách v mennom prísudku ( národnosť, povolanie) – être, devenir, être nommé, élu, proclamé - je suis Slovaque, tu es étudiant...

- po číslovkách - trois livres, cinq élèves

- v nápisoch a názvoch kníh - Place Victor Hugo, Épicerie, Trois mousquetaires

- pri vymenúvaní predmetov - Sur la table il y a livres, gomme, stylos, cahiers, ...

- v oslovení, rozkazoch, poveloch – Chers amis! Faites attention! Dites bonjour!

- v názvoch dní a mesiacov – Lundi, je travaille, mais dimanche je suis à la maison.

- v dátume pred základnou číslovkou – Je suis né le 13 octobre.

- pred radovými číslovkami – le premier jour, la dixième fois

- po spojeniach ni...ni, soit...soit, soit...ou : Il ne mange ni boeuf, ni porc.

- po úplnom zápore miesto neurčitého člena je predložka de, d´– Ils ont une voiture? Non, ils n´ont pas de voiture. Vous avez des enfants? Non, je n´ai pas d´enfants.

- po výrazoch množstve je nahradené predložkou de un morceau de sucre

- miesto neurčitého člena pred podst. menom v množnom čísle, ak je pred ním prídavné meno, sa používa predložka de - de belles vacances, de bons enfants,