Pád podstatných mien

Vo francúzštine neexistuje skloňovanie v pravom slova zmysle, jednotlivé slovenské pády vyjadrujeme predložkovými spojeniami: s,so = avec, pre = pour, bez = sans, na = sur, pod = sous ....

Predsa však vo francúzštine používame 4 pády: nominatív, genitív, datív a akuzatív.

Nominatív (podmet) a akuzatív (priamy bezpredložkový predmet) majú rovnaké tvary. Či ide o podmet alebo predmet, to určuje ich postavenie vo vete – podmet stojí pred slovesom, predmet za slovesom.

Genitív sa tvorí predložkou de, ktorá sa sťahuje s určitým členom na du, de la, de ľ, des.

Datív sa tvorí predložkou à, ktorá sa sťahuje s určitým členom na au, à la, à ľ, aux.

S určitým členom

Singular

N.

le livre

 

la ville

 

ľ hôtel

 

ľ école

G.

du livre

 

de la ville

 

de ľ hôtel

 

de ľ école

D.

au livre

 

à la ville

 

à ľ hôtel

 

à ľ école

A.

le livre

 

la ville

 

ľ hôtel

 

ľ école

 

Plural

N.

les livres

 

les villes

 

les hôtels

 

les écoles

G.

des livres

 

des villes

 

des hôtels

 

des écoles

D.

aux livres

 

aux villes

 

aux hôtels

 

aux écoles

A.

les livres

 

les villes

 

les hôtels

 

les écoles

 

 

 

 

 

 

 

 

S neurčitým členom

Singular

 

 

 

 

 

 

N.

un livre

 

une ville

 

un hôtel

 

une école

G.

d´un livre

 

d´une ville

 

d´un hôtel

 

d´une école

D.

à un livre

 

à une ville

 

à un hôtel

 

à une école

A.

un livre

 

une ville

 

un hôtel

 

une école

 

Plural

N.

des livres

 

des villes

 

des hôtels

 

des écoles

G.

de livres

 

de villes

 

d´ hôtels

 

d´ écoles

D.

à des livres

 

à des villes

 

à des hôtels

 

à des écoles

A.

des livres

 

des villes

 

des hôtels

 

des écoles