Ženský rod - féminin

Ženského rodu (féminin) sú spravidla:

 

- názvy vedných odborov : la biologie, la chimie, la physique, la philosophie

- názvy väčšiny európskych krajín a svetadielov: la France, la Slovaquie, la Pologne,

la Russie, l´Ukraine, la Hongrie, ľ Autriche, ľ Allemagne, la Belgique, la Suisse, ľ

Italie, ľ Espagne , la Norvège, la Suède, la Finlande ( Ale: le Portugal, le Danemark)

- ľ Europe, ľ Asie, ľ Afrique, ľ Amérique, ľ Australie - všetko ženského rodu

- mená ostrovov : la Corse, la Crète, la Chypre

- názvy sviatkov: (la fête) la Saint-Sylvestre, la Toussaint

 

Najčastejšie zakončenia podstatných mien ženkého rodu:

ade

la salade, la promenade

esse

la jeunesse, la vitesse

ette

la vedette, l´allumette, la maisonette

euse

la chanteuse, la danseuse

ine

la cuisine, la vitrine

rie

ľ industrie, le librerie, l´épicerie, la mercerie

tion

ľ invitation, ľ attention, la construction, la production

ure

la mesure, la blessure