Oznamovací spôsob - Budúce časy

Budúce časy

 

a/ Le futur simple- jednoduchý budúci čas vyjadruje budúci dej vzhľadom k prítomnosti:

Pri pravidelných slovesách sa k infinitívu- pridajú koncovky -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont:

 

je parlerai

je finirai

 

!!! répondr-e

je répondrai

tu parleras

tu finiras

 

 

tu répondras

il parlera

il finira

 

 

il répondra

nous parlerons

nous finirons

 

 

nous répondrons

vous parlerez

vous finirez

 

 

vous répondrez

ils parleront

ils finiront

 

 

ils répondront

 

Ex. Il rentrera demain soir. (Vráti sa zajtra večer

 

Pri nepravidelných slovesách sa treba tvary futur simple NAUČIŤ:

 

Être

- je serai

 

s´assoir

- je m´assiérai

Avoir

- j´aurai

 

courir

- je courrai

Savoir

- je saurai

 

mourir

- je mourrai

Aller

- j´irai

 

pleuvoir

- il pleuvra

Faire

- je ferai

 

falloir

- il faudra

Devoir

- je devrai

 

il y a

- il y aura

Pouvoir

- je pourrai

 

recevoir

- je recevrai

Vouloir

- je voudrai

 

tenir

- je tiendrai

Voir

- je verrai

 

venir

- je viendrai

Envoyer

- j´enverrai

 

 

 

 

 

b/ Le futur antérieur- predbudúci čas vyjadruje dej, ktorý skončí skôr než nastane iný budúci dej, najmä po spojkách quand, lorsque, dès que, aussitôt que, après que:

Tvorí sa z jednoduchého budúceho času (futur simple) avoir/être + participe passé časovaného slovesa: j`aurai parlé, nous serons venus.

Ex.

Quand Pierre aura passé ses examens, il partira à la mer. (Až Peter urobí skúšky, pôjde k moru.)

 

 

c/ Le futur proche- blízky budúci čas sa používa veľmi často na vyjadrenie blízkej budúcnosti: Tvorí sa z prítomného času časovaného slovesa aller + infinitív:

Ex.

je vais parler, vous allez finir.

Je vais lui parler ce soir. (Porozprávam sa a ním dnes večer)